REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GAJAARTE.PL


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.gajaarte.pl

Sprzedającym jest firma Edyta Kasprowska Galeria Rękodzieła „Moja Wena” Czarnożyły 157a, 90-310 Czarnożyły NIP: 832-197-12-95 REGON: 101397500

§ 1 Zasady ogólne

 1. Składając zamówienie, kupujący potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowienia. Regulamin, zawierający m.in. informacje: o terminie i sposobie dostawy towaru, o prawie i terminie do odstąpienia od zawartej umowy oraz o miejscu i sposobie składania reklamacji, jest wysyłany drogą mailową wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 1. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług sklepu jest dostęp kupującego do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu. Ponadto, korzystanie ze sklepu przez kupującego będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące wymagania techniczne:

- rozdzielczość ekranu: 1024 x 724 lub wyższa,
  - głębia kolorów: 32 bity lub wyższa,
  - przeglądarki: Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari
  - zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player

- oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
- włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows) dla domeny www.wkruk.pl;
- aktywne konto e-mail
- włączona obsługa cookies

§ 2 Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, lub drogą mailową. Możliwy jest również kontakt telefoniczny w przypadku zamówień indywidualnych, jeśli nie da się ustalić szczegółów mailowo.
 2. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.
 3. Zamówienia można dokonać poprzez kliknięcie wybranego towaru i dodanie go do koszyka oraz wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia w trybie on line, ze wskazaniem danych kontaktowych, w tym dokładnego adresu, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 4. W ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia, sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z treścią regulaminu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 5. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania potwierdzenia wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w przypadku płatności przelewem, a w przypadku wyboru opcji Przelewy24 natychmiast po otrzymaniu informacji z systemu Przelewy24, że transakcja przebiegła pomyślnie i pieniądze zostały przelane z konta kupującego.
 6. W przypadku braku dostępności towarów objętych zamówieniem, sklep niezwłocznie informuje o tym kupującego, który może podjąć decyzję co do dalszej realizacji zamówienia. Może zrealizować je częściowo, wymienić na inny produkt w tej samej cenie lub anulować.
 7. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, sklep niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym kupującego i zwraca mu całą kwotę pieniężna otrzymana wcześniej na konto.

§ 3 Ceny oraz koszty i termin wysyłki

 1. Wszystkie ceny produktów podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany cen nie dotyczą jednak zamówień na które złożono zamówienie.
 3. Koszty wysyłki to:

- List polecony priorytetowy (9,00 zł)

- Paczka ekonomiczna (10,00 zł)

- Paczka priorytetowa (12,00 zł)

- Kurier (20,00 zł)

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje kupującego o niepełnym, błędnie lub nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy wskazanym przez kupującego.
 2. Czas oczekiwania na przesyłkę biżuterii wynosi od 24 h do 7 dni od dnia przesłania kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia – dotyczy to zakupów za pośrednictwem płatności Przelewy24. Do czasu podanego powyżej należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu w przypadku wybrania płatności przelewem bankowym.
 3. Na wskazany czas oczekiwania składają się czas realizacji zamówienia (skompletowanie produktów do zamówienia) oraz przewidywany czas dostawy deklarowany przez przewoźnika..
 4. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4 Płatności

 1. Na każdy sprzedany produkt sklep wystawia paragon. Na życzenie kupującego zgłoszone przy składaniu zamówienia sklep wystawia fakturę VAT.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:


- za pośrednictwem systemu realizującego płatności on line Płatności24.pl,
- przelewem na rachunek bankowy sklepu

 1. W przypadku wyboru płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na poniższy numer konta bankowego w tytule wskazując numer zamówienia:

                 Numer rachunku: MBank:Numer konta: 62 1140 2004 0000 3502 7421 1697

 1. W przypadku nieotrzymania płatności za produkty – do 7 dni roboczych, zamówienie usuwane jest z systemu.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku towarów indywidualnie wykonanych dla klienta, odstąpienie przez niego od umowy z przyczyn innych niż niezgodność towaru z umową wymaga zgody sklepu. W celu uzyskania zgody należy skontaktować się z pracownikami za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie sklepu.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar kupujący odsyła na swój koszt na adres siedziby sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia.
 4. Towar zwracany jest w stanie niezmienionym, z przyczepioną metką i zapakowany w pudełko. Towar powinien zostać odesłany w pełni kompletny, bez uszkodzeń oraz śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zwracany towar powinien być zapakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnymi zniszczeniami lub uszkodzeniami.
 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć informację o numerze rachunku bankowego, na który sklep ma zwrócić zapłatę.
 6. Sklep dokonuje zwrotu świadczenia wpłaconego przez kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zwrot obejmuje wartość towaru oraz koszty wysyłki towaru do kupującego.
 7. Wskazane w tym paragrafie uprawnienia dotyczą sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się je wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 6 Procedura reklamacji

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie są wykonane ręcznie.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności, należy odesłać na koszt sprzedającego, na adres jego siedziby. Kupującemu przysługują roszczenia określone ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.).
 3. Reklamacje towarów rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru od kupującego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Wskazane w pkt 2 i 3 powyżej uprawnienia dotyczą sprzedaży konsumenckiej. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Kupujący, składając zamówienie, wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez kupujących sklepu internetowego w związku z zakupami jest sprzedający.
 3. Dane osobowe podane przez kupującego przy składaniu zamówienia są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 7 Pliki Cookies

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

- identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

- zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

- zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego

- dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 1. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.